Αρχική Πελάτες στο Εξωτερικό

Πελάτες στο Εξωτερικό

Μετά από τρία χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην Ελληνικά αγορά η Netlink ανέπτυξε σε σημαντικό βαθμό την απαιτούμενη τεχνογνωσία καθώς επίσης και την απαραίτητη εμπειρία που της επέτρεψαν να υλοποιήσει την στρατηγική απόφαση για την σημαντική επέκταση στις αγορές του εξωτερικού.

Στα τέλη του 2006 η Netlink πήρε την απόφαση να βάλει μπρος και να πραγματοποιήσει το αρχικό της πλάνο το οποίο ήταν η επέκταση της εταιρίας και των υπηρεσιών της σε παρόμοιες αγορές με την Ελληνική. Με αυτή την λογική λοιπόν, το πρώτο βήμα έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2007 μιας που τον συγκεκριμένο μήνα, η Netlink ήρθε σε συμφωνία να τοποθετήσει και λειτουργήσει τα πρώτα 100 σημεία πώλησης (mobile POS terminals) στην Μολδαβική αγορά για την  Πώληση Άυλων Καρτών - Ανανέωσης Χρόνου Ομιλίας κινητής τηλεφωνίας (e-vouchers). Δύο μήνες μετά και συγκεκριμένα τον Μάιο του 2007,λειτούργησε στην Μολδαβία η υπηρεσία e-top up, δηλαδή η διαδικτυακή επικοινωνία με τον πάροχο για άμεση ανανέωση χρόνου ομιλίας σε συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου. Σήμερα και μόλις πέντε χρόνια μετά από αυτή την πρώτη προσπάθεια, η Netlink έχει διπλασιάσει τα σημεία πώλησης των υπηρεσιών της στην Μολδαβία με στρατηγικό πλάνο την τριπλασίαση τους μέχρι τα τέλη του2014.

Μετά από την πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια σε αγορά εξωτερικού η διοικητική ομάδα της εταιρίας δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λίγους μήνες μετά προχώρησε σε συμφωνία και λειτουργία σε μια αγορά που είναι τέσσερεις φορές πιο μεγάλη από την Ελληνική, αφού διεκπεραίωσε με επιτυχία την εμπορική της δραστηριότητα στην Πολωνική αγορά με άλλα 500 σημεία πώλησης στις εξής κατηγορίες υπηρεσιών :

   - e-topup: online επικοινωνία με τον πάροχο για άμεση ανανέωση χρόνου ομιλίας σε συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου

   - Διάθεση νέων προπληρωμένων άυλων καρτών αγορών - πληρωμών μέσω internet  (e-vouchers) και ,

   - mobile content sales.

Στα τέλη του 2007 η Netlink είχε ήδη προχωρήσει στην τρίτη της επιτυχημένη συνδιαλλαγή εξωτερικού αφού πρόσθεσε περίπου 1.100 σημεία πώλησης στην Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στην Κολομβία. Η πρώτη Ελληνική εταιρία υπηρεσιών που κατάφερε να πραγματοποιήσει εμπορική συνδιαλλαγή στην συγκεκριμένη χώρα. Τα 1.100 σημεία πώλησης στην Κολομβία για πώληση προπληρωμένων άυλων καρτών αγορών-πληρωμών μέσω διαδικτύου είναι στις εξής κατηγορίες υπηρεσιών:

   - Υπηρεσία διάθεσης νέων προπληρωμένων άυλων καρτών αγορών - πληρωμών μέσω internet (e-vouchers),

   -  Υπηρεσία διαδικτυακής επικοινωνίας με τον τηλεφωνικό πάροχο για άμεση ανανέωση χρόνου ομιλίας σε συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου (e-topup) και

   - e-pin: εκτύπωση κωδικού ανανέωσης χρόνου ομιλίας σε απόδειξη

   - Υπηρεσία Εξόφλησης Λογαριασμών & λοιπών Υποχρεώσεων  (Bill Collection).

Σήμερα, η Netlink έχει στην διάθεση της περισσότερα από 1.200 σημεία πωλήσεων σε ολόκληρη την Κολομβία με άξονες τις μεγάλες πόλεις όπως την Μπογκοτά, Μπολιβάρ και Κάλι.

Στις αρχές του 2008, η Netlink μπήκε δυναμικά και στην γειτονική Αλβανία όπου και πρόσθεσε τις υπηρεσίες σε 1.500 σημεία πωλήσεων σε ολόκληρη την χώρα κυρίως με τις υπηρεσίες διάθεσης νέων προπληρωμένων άυλων καρτών αγορών - πληρωμών μέσω internet και στην διαδικτυακή επικοινωνία με τον πάροχο για άμεση ανανέωση χρόνου ομιλίας  σε συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου

Η τελευταία αγορά εξωτερικού (μέχρι την επόμενη) που η Netlink έχει μπει δυναμικά είναι η Τσεχική Δημοκρατία στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 1.100 σημεία πωλήσεων στις εξής ειδικές υπηρεσίες:

   - Υπηρεσία διάθεση νέων προπληρωμένων άυλων καρτών αγορών - πληρωμών μέσω internet (e-vouchers),

   - Υπηρεσία διαδικτυακής επικοινωνίας με τον τηλεφωνικό πάροχο για άμεση ανανέωση χρόνου ομιλίας σε συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου (e-topup)

   - Υπηρεσία Προώθησης Πωλήσεων Νέων Συνδέσεων Καρτοκινητής Τηλεφωνίας & Καρτοκινητών

   - Υπηρεσία Εξόφλησης Λογαριασμών & λοιπών Υποχρεώσεων  (Bill Collection).

Η Netlink έχει σκοπό και στόχο να προσθέσει τουλάχιστον άλλες 3-4 νέες αγορές εξωτερικού κυρίως στην Νοτιοανατολική Ευρώπη τα επόμενα 2-3 χρόνια